Teatro ir kūrybingumo pamokėlės vaikams Klaipėdoje

Linksmo lagamino komanda organizuoja Teatro pamokėles vaikams Klaipėdoje  ir jos rajone. Pamokėlės gali vykti darželiuose, mokyklose, vaikų kambariuose, privačiuose namuose.
Jeigu Jūsų vaikas nori lankyti teatro ir kūrybingumo pamokėles, bet jų nėra Jūsų darželyje ar mokykloje, paskambinkite mums.Mes galime pasirūpinti, kad veikla vyktų ir Jūsų švietimo įstaigoje!

Kodėl verta lankyti Teatro ir kūrybingumo pamokėles?

Lavinasi socialinė ir emocinė raida:

 • Mokomės prisitaikyti prie naujų situacijų
 • Ginti savo teises
 • Tausoti ir rūpintis aplinka bei priemonėmis
 • Žaisti ir bendrauti su kitais vaikais

Lavinasi fizinė raida:

 • Mokomės valdyti smulkiuosius rankų raumenis
 • Koordinuoti akių ir rankų judesių sąveiką
 • Naudoti rašymo ir piešimo priemones

Lavinasi pažinimo raida:

 • Mokomės lanksčiai spręsti problemas
 • Žinias arba patirtį pritaikyti naujame kontekste
 • Suvokti laiko sąvoką ir seką
 • Atpažinti pagal pavyzdį

Lavinasi kalbos raida:

 • Mokomės išreikšti mintis žodžiais ir sakiniais
 • Atsakyti į klausimus
 • Užduoti klausimus

Taip pat organizuojame Vaizduotės lavinimo ir improvizacijos pamokėles vaikams /paaugliams darželiuose ir mokyklose.

Kodėl verta lankyti Vaizduotės lavinimo ir improvizacijos pamokėles Klaipėdoje:

Lavinasi socialinė ir emocinė raida:

 • Mokomės suvokti kitų jausmus ir tinkamai į juos reaguoti
 • Taikyti mąstymo įgūdžius konfliktams spręsti

Lavinasi pažinimo raida:

 • Vaidinti sukurtus vaidmenis ir situacijas kūno judesiais
 • Žaisti su menamais objektais, įsivaizduojant juo
 • Kurti, interpretuoti ir komentuoti veiklos rezultatus

Lavinasi fizinė raida:

 • Mokomės įvaldyti pagrindinius motorinius įgūdžius
 • Išlaikyti pusiausvyrą

Lavinasi kalbos raida:

 • Mokomės suprasti vaidinimo prasmę
 • Aktyviai dalyvauti aptarimuose
 • Domėtis raidėmis, kaip jas pavaizduoti savo kūnu
 • Girdėti ir skirti įvairius garsus

Pamokėlės vyksta du kartus per savaitę, po 45 min.